Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Vyjadrenie vladyku Jána k napadnutiu gréckokatolíckeho kňaza

04.01.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

"S ľútosťou som prijal správu o útoku výtržníka na nášho mladého kňaza, ktorý sa odohral počas slávenia svätej liturgie na Nový rok vo farnosti na sídlisku Vinbarg v Bardejove. Slovensko bolo vždy charakterizované ako národ so silnými kresťanskými koreňmi viažucimi sa na duchovné dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, čo je zakotvené aj v preambule Ústavy SR. S veľkým rozrušením som vnímal už ataky, ktoré sa pred niekoľkými mesiacmi udiali na Slovensku, či sa jednalo o posprejované kostoly a kláštor v Bratislave, alebo útok zbraňou na kostol v Dúbravke. Aktuálny incident je však už ohrozením osoby kňaza v jeho službe. Pre mňa je to nepochopiteľný skutok. Chápem, že situácia v spoločnosti je aj pod vplyvom pandémie koronavírusu napätá, no takéto prejavy nič nevyriešia. Kresťanstvo podľa vzoru Ježiša Krista šíri lásku, pokoj a odpustenie. Preto som veľmi rád, že takéto slová adresoval veriacim samotný napadnutý kňaz a pozval ich k odpusteniu a modlitbe za výtržníka. Slovensko zažíva krízu autorít a preto chcem pozvať všetkých, ktorí zastávajú v našej krajine akýkoľvek dôležitý úrad: Ukážme, že Slovensko vie byť jednotné, odstráňme spomedzi seba múry rozdelenia, či neodpustenia a budujme medzi sebou tak potrebné mosty pochopenia, lásky a vzájomnej jednoty. Dávajme dobrý príklad mladej generácii, aby nestrácala ideály, aby neblúdila v rozmanitých spletiach nadávok, pohoršení a segregačných postojov. Budúcnosť so sebou prináša vždy nové výzvy a nové pozvania, no nikdy nezabudnime na to kto sme, odkiaľ sme vzišli a čo po celé stáročia formovalo tento malý národ pod Tatrami. Tento incident ma ešte viac utvrdil o potrebe modlitby za našu spoločnosť. Výtržníkovi aj ja odpúšťam, žehnám mu a modlím sa za neho." Incident sa odohral 1.1. v gréckokatolíckom chráme v Bardejove. Počas slávenia sv. liturgie predstúpil pred kňaza muž v bunde u s urážlivým textom. Muž k nemu pristúpil a udrel ho do pravého ramena. K výtržníkovi hneď pristúpili blízko stojaci veriaci a vyviedli ho z chrámu. Aj počas tohto momentu v chráme vulgárne nadával. Zdroj: GRKATPO Tlačovú správu nájdete tu: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3625


Facebook Instagram Youtube