Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (660) - Jednoduchosť je črtou viery

10.01.2022 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky naznačuje nevyhnutnosť svetla viery, teda poznania, ktoré prichádza ako dar zhora. Nemožno však povedať, že by pohŕdal prirodzeným poznaním.


Facebook Instagram Youtube