Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Aký je dôvod Bohozjavenia? - VLADYKA CYRIL VASIĽ - HOMÍLIA / KÁZEŇ

13.01.2022 | Homílie

Drahí diváci, prinášame vám homíliu, ktorú predniesol vladyka Cyril Vasiľ SJ počas archijerejskej sv. liturgie na sviatok Bohozjavenia v katedrále v Košiciach.


Facebook Instagram Youtube