Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Majú naše prosby zmysel? - VLADYKA PETER RUSNÁK - HOMÍLIA / KÁZEŇ

29.01.2022 | Homílie

Keď vojdem do chrámu, čo vidím? Ikonostas, ikony, kňaza a rúcha... Cítim kadidlo. Ale je práve to podstatné? Neuniká nám naozajstné posolstvo chrámu? Prišli sme si len obzrieť aké rúcho má dnes kňaz oblečené?


Facebook Instagram Youtube