Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Sme zahľadení do peňazí a bezvýznamných túžob - VLADYKA PETER RUSNÁK - HOMÍLIA / KÁZEŇ

04.02.2022 | Homílie

Milí diváci, v dnešnej homílii sa vladyka Peter Rusnák zamýšľa nad strachom a predsudkami. Ako veľmi sa nimi riadime v našom živote? Sme zahľadení len do peňazí a malých bezvýznamných túžob?


Facebook Instagram Youtube