Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda s emeritným nunciom Mariom Giordanom v Ríme

15.02.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Rím 15. februára (RV) V rímskej Bazilike sv. Klementa, kde sa nachádza hrob sv. Cyrila, sa v pondelok 14. februára vo večerných hodinách konala slávnosť ku cti Apoštolov Slovanov. Hlavným celebrantom pri svätej omši bol Mons. Mario Giordana, niekdajší apoštolský nuncius v Slovenskej republike. Vo všeobecnom kalendári Katolíckej cirkvi sa sviatok sv. Cyrila a Metoda slávi práve v tomto termíne. Osobitosťou tohtoročného slávenia bola pripomienka 70. výročia vybudovania oltára nad hrobom sv. Cyrila. Historickú udalosť pripomenuli počas slávnosti vo svojich príhovoroch rektor Pápežského slovenského kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda d.p. Pavol Zvara i rektor baziliky sv. Klementa páter Paul Lawlor O.P. Mons. Giordana, ktorý nedávno oslávil 80 rokov, si v úvode zaspomínal, ako mal v čase svojej služby nuncia na Slovensku príležitosť pocítiť úprimnú nábožnosť ľudí a ich úctu k sv. Cyrilovi a Metodovi. V homílii predstavil svätých solúnskych bratov ako našich predkov vo viere. Pripomenul ich významné miesto v cirkvi vtedajšieho kresťanského východu i západu, ich evanjelizačné a misionárske dielo medzi Slovanmi a ich duchovný odkaz pre Európu a pre celú Cirkev. Slávnosť so začiatkom o 18.30 liturgicky animovala komunita Pápežského slovenského kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda na čele s rektorom Pavlom Zvarom a s vicerektorom Viliamom Zemančíkom ako ceremoniárom. Pri hlavnom oltári nad hrobom svätého pápeža Klementa koncelebrovali rektori štyroch pápežských kolégií: slovenského, českého, chorvátskeho a slovinského a spolu s nimi ďalších okolo 60 kňazov. Veriaci zaplnili vyhradené miesta v lodiach chrámu. Pri liturgickom slávení prevažne v talianskom jazyku zazneli aj niektoré čítania a spevy v slovenčine. Hrou na organe a sólovým spevom liturgiu sprevádzal hudobný umelec Ľuboš Gabčo z Bratislavy. Na hlavnom oltári bola počas svätej omše vystavená relikvia sv. Cyrila v ozdobnom relikviári, ktorý na záver niesli v procesii so sviecami k hrobu svätca. Po svätej omši celé zhromaždenie podľa tradície zostúpilo do podzemia baziliky, kde sa slávenie uzavrelo modlitbou pri hrobe sv. Cyrila a udelením požehnanie s jeho relikviou. Medzi osobnosťami prítomnými na slávnosti bolo 15 veľvyslancov, ktorí si pri záverečnom akte uctili hrob sv. Cyrila položením kytíc s národnými trikolórami na oltár, ktorý tam pred 70 rokmi venovali zahraniční Slováci z USA a Kanady. Prvými v poradí boli veľvyslanec SR pri Svätej stolici p. Marek Lisánsky a slovenská veľvyslankyňa v Taliansku p. Karla Wursterová. V mnohonárodnostnom zhromaždení boli niekoľkí rektori pápežských kolégií a tiež stály zástupca Svätej stolice pri Medzinárodnej organizácii cestovného ruchu Mons. Maurizio Bravi, spolu s členmi diplomatickej misie EÚ pri Svätej stolici. Prítomná bola delegácia z regiónu Zlín z Českej republiky a tiež členovia Európskeho kultúrneho združenia Cesta sv. Cyrila a Metoda. Po minuloročnej odmlke spôsobenej pandémiou Covid-19 sa dlhoročná tradícia spoločnej modlitby slovanských národov mohla zase obnoviť. Z dôvodu zachovania zdravotnej prevencie to však tentoraz bolo bez zvyčajného spevu litánií počas procesie v podzemných priestoroch a bez záverečného agapé. Presný historický dátum požehnania oltára nad hrobom sv. Cyrila je 5. júna 1952. Jeho venovanie vyjadruje latinský nápis vyrytý na čelnom okraji mramorovej platne: In honorem S. Cyrilli nationis Slovacae filii dedicarunt A.D. 1952 (Na počesť sv. Cyrila venovali synovia slovenského národa, roku Pána 1952).


Facebook Instagram Youtube