Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA CYRIL VASIĽ - Neupadajte do zúfalstva a strachu

28.02.2022 | Vojna na Ukrajine

"Pozdravujem Vás, Ukrajinci. Pozdravujem Vás, bratia a sestry. Prosíme Boha, Ježiša Krista a Pannu Máriu, aby Vám pomohli zvládnuť tieto ťažké dni. Nebojte sa, my sme s Vami. Môžete počítať s našou duchovnou a materiálnou podporou.“


Facebook Instagram Youtube