Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Gréckokatolícka cirkev sa zomkla a pomáha utečencom z Ukrajiny

28.02.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Zvládať nápor niekoľkých tisícok utečencov priamo na hraničných prechodoch vo Vyšnom Nemeckom, v Ubli a vo Veľkých Slemenciach sprevádza pomoc gréckokatolíckych bohoslovcov z Kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, kňazov a veriacich z prihraničných farností a Gréckokatolíckej charity Prešov. Do Vyšného Nemeckého boli podarované z Kňazského seminára deky a vyše 500 antigénových samotestov na prítomnosť koronavírusu. Seminaristi sa striedajú v 12-hodinových intervaloch na dennej a nočnej báze a poskytujú utečencom informácie kde sa môžu uchýliť, roznášajú teplý čaj, pomáhajú pri testovaní. Pomoc skautov a veriacich z Bratislavskej eparchie organizuje aj protodiakon Michal Vadrna, ktorý aktuálne s dvomi plne naloženými autami s humanitárnou pomocou smeruje do obce Vyšné Nemecké. Z hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj sú utečenci prevážaní do školskej telocvične v Ubli. Na tomto hraničnom priechode pri pomoci utečencom kooperuje miestna samospráva s gréckokatolíckym farským úradom v Ubli a taktiež významnú pomoc poskytuje aj Gréckokatolícka charita Prešov a Spišská diecézna charita. Pomocnú ruku podávajú aj seminaristi z Prešova. Dvaja seminaristi z Ukrajiny, ktorí sú na študijnom pobyte ERASMUS v Prešove sú súčasťou tímu a pomáhajú zvládať aj prípadné jazykové bariéry. Aktuálne duchovný správca farnosti Ubľa Ján Pavlovský informuje, že sú otvorení akejkoľvek dobrovoľníckej pomoci. „Zvlášť sa jedná o pomoc pri nasmerovaní utečencov k transportným autám a pomoc pri občerstvení. Obec zriadila v telocvični miesto, kde sa zhromažďujú utečenci z Ukrajiny, aby v teple počkali na svojich príbuzných a známych, ktorí pre nich väčšinou prichádzajú zo Slovenska a iných krajín. Na tomto mieste možno bude v niektorých prípadoch potrebné týchto ľudí aj povzbudiť. Ide o dobrovoľnú službu. Prosím, preto tých, ktorí sú ochotní pomôcť, aby ma kontaktovali e-mailom (jan.pavlovsky@grkatpo.sk) a uviedli deň/dni a hodiny, kedy konkrétne by ste mohli byť k dispozícii,“ uviedol podrobnosti Ján Pavlovský. Zdroj: GRKATPO


Facebook Instagram Youtube