Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (711) - Ovocie mnohoročnej askézy

02.03.2022 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky upozorňuje pustovníkov na náročnosť ich povolania, ale tiež na veľkosť Božej pomoci a jeho darov.


Facebook Instagram Youtube