Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (713) - Trpezlivosť prináša veľké dary

04.03.2022 | Otcovia Púšte

Aj druhý príbeh, ktorým svätý Izák Sýrsky zakončuje svoju homíliu, povzbudzuje pustovníkov k trpezlivému duchovného zápasu, ktorý prináša veľké Božie dary.


Facebook Instagram Youtube