Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: PROTOSYNKEL ĽUBOMÍR PETRÍK: Povolanie Filipa a Natanaela

06.03.2022 | Evanjelium na dnes

Milí diváci, v prvú pôstnu nedeľu sa nám prihovára protosynkel Ľubomír Petrík. „Ježiš, ktorého nasledujeme, kráča vedľa nás, podopiera nás. Prosme o dar obrátenia pre nás, aj pre tých, ktorým bola daná moc nad národmi, aby sme nasledovali Ježiša, ktorý zvíťazil nad smrťou.“


Facebook Instagram Youtube