Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA JÁN BABJAK PREDSEDAL MODLITBE ZA UKRAJINU

09.03.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V nedeľu 6. marca sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove vo večerných hodinách uskutočnila kajúca modlitba Akatistu ku Kristovým strastiam za pokoj a mier na Ukrajine a na celom svete. Modlitbe predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V úvode kajúcej modlitby sa prítomným prihovoril ukrajinský bohoslovec Dmytro Lavreniuk, ktorý aktuálne študuje v Prešove na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity skrze program ERASMUS+. V dojímavom svedectve opísal svoje pocity z posledného týždňa, ktoré mu nedávajú spávať a v noci sa budí berúc do ruky telefón a kontroluje, či sú jeho príbuzní pri Ivano-Frankovsku v poriadku. V závere poďakoval vladykovi Jánovi, že sa modlí za pokoj na Ukrajine, za obete vojny a že aj sám navštívil hraničný priechod a stretol sa s ukrajinskými utečencami. Veľkú vďačnosť vyjadril všetkým dobrovoľníkom, štátnym zložkám a organizáciám, ktoré pomáhajú zvládať migračnú vlnu. Nasledovala modlitba Akatistu ku Kristovým strastiam, ktorý svojím obsahom pozýva veriaceho človeka zamýšľať sa nad Kristovou vykupiteľskou obetou. Vladyka Ján vo svojom príhovore na záver upriamil pozornosť na potrebu vytrvalej modlitby a pôstu za mier na Ukrajine. Zdôraznil, že za každou veľkou vojnou, je „usilovná“ práca diabla, ktorý zasieva hriech do ľudských sŕdc a to v každej jednej oblasti. Zdroj: GRKATPO Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3647


Facebook Instagram Youtube