Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTEC RASTISLAV ČIŽIK - Prečo slávime zádušné soboty?

19.03.2022 | Pozvánka/Príhovor

Počas pôstu slávime my, gréckokatolíci, zádušné soboty. Čo je ich cieľom, o čo počas nich ide? Aj nad tým sa dnes zamýšľa o. Rastislav Čižik.


Facebook Instagram Youtube