Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Čo znamená peklo? - VLADYKA CYRIL VASIĽ - HOMÍLIA / KÁZEŇ

29.03.2022 | Homílie

Už mesiac v tieni ľudského zla ktoré sa prejavilo vojnou. Duchovné zlo prerástlo do zla fyzického, nútených útekov medzinárodného vydierania, výbuchov… 25. marca pápež František spolu s biskupmi celého sveta zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Prinášame Vám homíliu, ktorú pri tejto príležitosti predniesol vladyka Cyril Vasiľ.


Facebook Instagram Youtube