Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ZOMREL KŇAZ MONS. JOZEF TÓTH

11.04.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Na Kvetnú nedeľu, 10.apríla, vo veku 97 rokov odovzdal svoju dušu Pánovi Mons. Jozef Tóth – kňaz, básnik, pedagóg. Zaspomínajte si s nami na tohto výnimočného človeka prostredníctvom archívneho Gréckokatolíckeho magazínu z roku 2015, ktorý vznikol pri príležitosti jeho 90. narodenín.Mons. Tóth patril ku generácii prenasledovaných kňazov a počas vojny unikol smrti z rúk maďarských fašistov. Po vojne sa začal venovať štúdiu teológie. Ďalšie roky sa musel vysporiadať s nútenými prácami vo vojenskom tábore. Kňazskej vysviacky sa dočkal až v roku 1969. Venoval príprave budúcich kňazov a stál aj pri vzniku Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove.Roku 1992 dostal hodnosť Monsignora od pápeža Jána Pavla II. a roku 2010 Doctor honoris causa v odbore „katolícka teológia“ od Prešovskej univerzity v Prešove.Bol zakladajúcim členom Spolku Sv. Cyrila a Metoda, členom Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach, Konfederácie politických väzňov a Vojenských táborov nútených prác (PTP).Pripomeňme si spoločne tohto výnimočného človeka, kňaza, básnika a pedagóga, ktorý sa dotkol sŕdc mnohých.ČESŤ JEHO PAMIATKE!


Facebook Instagram Youtube