Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Protosynkel Ľubomír Petrík - Hanbíme sa v dnešnej dobe byť svedkami Krista?

18.04.2022 | Pozvánka/Príhovor

Drahí bratia a sestry, dnes slávime Svetlý pondelok, kedy počúvame o tom, že los padol na Mateja. Protosynkel Ľubomír Petrík nám však hovorí, že los padol aj na nás – na teba aj na mňa. Dokážeme byť aj my svedkami Kristovho zmŕtvychvstania?


Facebook Instagram Youtube