Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Čo očakávame od Boha? - OTEC RASTISLAV ČIŽIK - HOMÍLIA / KÁZEŇ

03.05.2022 | Homílie

Drahí bratia a sestry, na pracovných pohovoroch sa často stretávame s otázkou, kde sa vidíme o päť či desať rokov. Nad touto otázkou sa dnes zamýšľa o. Rastislav Čižik. Kde sa vidíme my, kresťania, o päť alebo desať rokov? Veríme skutočne hlboko alebo je pre nás naša viera už len formalita?


Facebook Instagram Youtube