Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Čo stojí medzi tebou a Bohom? - OTEC RASTISLAV ČIŽIK - HOMÍLIA / KÁZEŇ

21.05.2022 | Homílie

Drahí bratia a sestry, o. Čižik vo svojej homílii hovorí, že máme na výber. Môžeme nechať svoje kresťanstvo spať vo zvyku, v pohodlnosti, v bezpečí... A nič sa neudeje. Alebo si vyberieme druhú možnosť? Necháme sa zobudiť Kristom?


Facebook Instagram Youtube