Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

O. Rastislav Čižik – Sviatok Nanebovstúpenia Pána

26.05.2022 | Pozvánka/Príhovor

Sviatok Pánovho Nanebovstúpenia pripadá vždy na štvrtok 40. dňa po Kristovom Vzkriesení. Je to jeden z veľkých Pánových sviatkov. Aká je jeho podstata? A čo vieme z dejín tohto sviatku? Porozpráva nám o. Rastislav Čižik.


Facebook Instagram Youtube