Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

POSVIACKA NOVEJ FARSKEJ BUDOVY V PREŠOVE

01.06.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V nedeľu 29. mája zavítal medzi veriacich farnosti Prešov-Sídlisko 3 vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, aby posvätil novú farskú budovu. Samotná posviacka predchádzala sláveniu svätej liturgie za účasti niekoľkých kňazov a mnohých veriacich. Vladyka Peter vo svojej homílii, v ktorej vychádzal z evanjelia nedele otcov prvého nicejského snemu, sa zameral na Ježiša Krista, ktorý prednáša veľkňazskú modlitbu. V nej zdôraznil úžasnú vec pre každého človeka, a to, že Boh sa modlí za každého z nás. V závere slávnosti naplnenej vďačnosťou za prijaté dobrodenia vladyka Peter odovzdal pamätné listy a medaily A. Barnovi, S. Krajňákovi, P. Kuzmiakovi, P. Popíkovi, M. Krenickému a T. Krenickému za ich dlhoročnú a obetavú službu vo farnosti.


Facebook Instagram Youtube