Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Kto bude skutočný víťaz tejto vojny? - VLADYKA CYRIL VASIĽ - HOMÍLIA / KÁZEŇ

02.06.2022 | Homílie

Vladyka Cyril vo svojej homílii poukázal na význam duchovného puta medzi maličkým sanktuáriom v Klokočove a bazilikou Santa Maria Maggiore. Podotýka tiež, že význam Klokočova nie je len v zázraku slzenia spred 350. rokov.


Facebook Instagram Youtube