Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Vladyka Milan Lach - Osobnosť Juraja Joanika Baziloviča

06.06.2022 | Pozvánka/Príhovor

Joannikij Juraj Bazilovič je meno, ktoré by mal poznať každý gréckokatolík. Pri príležitosti výročia jeho narodenia nám dnes vladyka Milan Lach porozpráva viac o tomto gréckokatolíckom protoigumenovi, cirkevnom historikovi a jednom z prvých historikov Podkarpatskej Rusi.


Facebook Instagram Youtube