Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ ZOSTÚPENIA SVÄTÉHO DUCHA V MICHALOVCIACH

08.06.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Počas víkendu 4.-5. júna sa konala eparchiálna odpustová slávnosť v michalovskej Bazilike minor pri príležitosti sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Program odpustovej slávnosti začal modlitbou posvätného ruženca a veľkou večierňou. Pred sobotnou archijerejskou svätou liturgiou vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, udelil nižšie svätenia. Samotnej liturgii predsedal vladyka Cyril. Spolu s ním koncelebroval vladyka Milan Chautur, emeritný biskup Košickej eparchie, archimandrita Jaroslava Lajčiak, protosynkele (generálny vikár) Košickej eparchie, otcovia redemptoristi, ktorí spravujú michalovskú baziliku, ako aj viacerí kňazi z okolia. V nedeľu ráno pokračovala odpustová slávnosť utierňou, ktorú slávil otec viceprovincial Metod Lukačik. Nasledovala svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorú slúžil otec Jozef Paraska a otec Vladimír Tomko. Po svätej liturgii bol Akatist k Životodárnému Duchu. Vyvrcholením odpustovej slávnosti bola archijereská svätá liturgia za účasti vladyku Cyrila Vasiľa a emeritného vladyku Milana Chautura. Boli prítomní otec protosynkel Jaroslav, otcovia redemptoristi a otec Vladimír Tomko – emeritný protosynkel Košickej eparchie. Celú túto slávnosť odprevádzal a povznášal nášho ducha zbor svätého Jozefa pod vedením pani Márii Gofusovej. Zdroj: TSKE informoval Marek Bogdaň Foto: Dávid Kováč, Samuel Bombár


Facebook Instagram Youtube