Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Žijeme v bezduchej spoločnosti? - VLADYKA CYRIL VASIĽ – HOMÍLIA / KÁZEŇ

09.06.2022 | Homílie

Milí diváci, prinášame Vám homíliu, ktorú predniesol vladyka Cyril Vasiľ počas odpustovej slávnosti v michalovskej Bazilike minor. Vladyka vyzdvihol dary Svätého Ducha a poukázal na duchaprítomnosť a oduševnenie mysle, aby každý človek bol prítomný v tej chvíli, kde má byť.


Facebook Instagram Youtube