Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Ako reagujeme na toto spoločenské dianie? - VLADYKA MILAN CHAUTUR – HOMÍLIA / KÁZEŇ

11.06.2022 | Homílie

Milí diváci, prinášame Vám homíliu, ktorú predniesol vladyka Milan Chautur. Vladyka poukázal na Svätého Ducha ako toho, ktorý nám pomáha kráčať za Kristom a je vždy pri nás aj v ťažkých situáciách.


Facebook Instagram Youtube