Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Kto bol Juraj Bazilovič?

16.06.2022 | Gréckokatolícky Magazín

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 275: Bezmála storočný chrám v obci Zalužice privítal biskupa. Dôvodom návštevy bola posviacka nového ikonostasu v miestnom gréckokatolíckom chráme. V roku 2022 si pripomíname 280 rokov od narodenia jedného z prvých cirkevných historikov Podkarpatskej Rusi, Juraja Baziloviča.


Facebook Instagram Youtube