Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

STRETNUTIE RIADITEĽOV CIRKEVNÝCH ŠKÔL KOŠICKEJ EPARCHIE

16.06.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Dňa 14. júna sa v priestoroch pastoračného centra gréckokatolíckej farnosti Košice-Staré Mesto konala hodnotiaca porada riaditeľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice. Prítomných riaditeľov v úvode stretnutia privítal vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný biskup spolu s protosynkelom Košickej eparchie o. Jaroslavom Lajčiakom a riaditeľom Eparchiálneho školského úradu o. Karolom Knapom. Súčasťou programu bolo hodnotenie aktuálneho školského roka, v spolupráci so zriaďovateľom príprava plánu duchovno-formačných aktivít pre školský rok 2022/2023. V diskusii sa preberali aktuálne otázky z oblasti cirkevného školstva, riadenia, výchovno-vzdelávacieho procesu, projektových aktivít jednotlivých škôl a školských zariadení, duchovnej formácie zamestnancov škôl, detí, žiakov, ich rodičov a iné. V závere sa o. Karol Knap všetkým riaditeľom poďakoval a prítomní sa občerstvili pri spoločnom obede. Zdroj: TSKE informovala Adriana Horňáková Foto: Adriana Horňáková


Facebook Instagram Youtube