Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KŇAZSKÉ RADY PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE SA ROZŠÍRILI O ŠTYROCH NOVOKŇAZOV

20.06.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V nedeľu 19. júna v bazilike minor v Ľutine prijali štyria diakoni Prešovskej archieparchie: Miroslav Baran, Jakub Jurčišin, Mário Buraľ a Peter Koršňak rukopoložením vladyku Petra Rusnáka, apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie sväté tajomstvo kňazstva.
Archijerejskú svätú liturgiu spolu s vladykom Petrom slávil aj emeritný torontský vladyka Marián Andrej Pacák, kňazi z archieparchiálnej kúrie, z kňazského seminára a principáli svätencov.
Kňazská vysviacka má v archijerejskej svätej liturgii miesto po veľkom vchode, teda po prenesení darov chleba a vína na prestol. Svätenci boli najprv predstavení svätiteľovi a po pozdrave s ním trikrát obišli oltár. Nasledovalo vyznanie viery a zloženie prísahy vernosti a poslušnosti Svätému Otcovi, biskupovi a ich nástupcom. Potom vladyka Peter kládol jednotlivo ruky na hlavy svätencov a zvolával na nich Božiu milosť, ktorá „ustanovuje nehodných diakonov na kňazov.“ Po svätení si ľahli na zem v znamení kríža a po následnej modlitbe vladyku nad nimi prijali za spevu „Axios“ – „je hodný“ vonkajšie znaky kňazstva – všetky časti kňazského liturgického rúcha a liturgikon. Potom novokňazi dostali od vladyku Petra náprsné kňazské kríže a pozdravili sa bozkom pokoja nielen so svojím biskupom, ale vstúpili aj do svätyne, kde sa pozdravili aj s vladykom Mariánom Andrejom a ostatnými teraz už spolubratmi kňazmi.
Po vysviackach sa prihovoril vladyka Peter. V úvode spomenul nedeľné evanjelium, že práve dnes bolo o povolaní apoštolov a zároveň aj kňazské rady archieparchie sa rozšíria o nových kňazov. Ďalej pokračoval príbehom zo Starého zákona, kedy dal plášť Eliáš Elizeovi, aby pokračoval v jeho úlohe. Vladyka položil otázku: ,,či som i ja pripravený kráčať za Kristom ako Elizeus alebo apoštoli, aj keď do života prídu skúšky?“ Nemáme sa báť, pretože Ježiš zomrel a premohol smrť za každého z nás.
V závere sa za všetkých poďakoval novokňaz Jakub Jurčišin, ktorý moment kňazskej vysviacky prirovnal k jednému zo zázrakov, ktoré za posledné týždne svätenci zažívali. Taktiež prosil o modlitby, aby zostali verní aj v čase skúšok, ktoré na nich v kňazskej službe doľahnú. Slávnosť bola ukončená záverečným mnoholitstvijem.


Facebook Instagram Youtube