Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KŇAZSKÝ DEŇ KOŠICKEJ EPARCHIE

21.06.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V pondelok 20. júna sa v priestoroch košického eparchiálneho úradu uskutočnil kňazský deň Košickej eparchie. V samotnom úvode sa zídení kňazi zjednotili v modlitbe tretieho času. Následne sa prítomným prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup. V prvej časti kňazského dňa vystúpila ekonómka Košickej eparchie, aby kňazov informovala o aktuálnej ekonomickej situácii eparchie. Po nej sa prihovoril otec Michal Hospodár – eparchiálny koordinátor synodálnej cesty, aby priblížil závery predsynodálneho eparchiálneho zhromaždenia. Kňazský deň zavŕšil svojou prednáškou vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. Vladyka Peter, hovoril o tzv. „teológii súcitu“, ktorou sa vo svojich príhovoroch často zaoberá pápež František. Prítomným kňazom priblížil evanjeliový príbeh o Emauzských učeníkoch. Aj napriek tomu, že Kristus vedel, že idú nesprávnym smerom, nezačal ich hneď moralizovať a naprávať, ale vydal sa na cestu s nimi, aby ich doprevádzal. V tom správnom momente im však ukázal pravdu. Toto má byť postoj každého kňaza, ktorý má mať súcit s človekom a v pravom momente mu ukazuje svetlo pravdy. TSKE


Facebook Instagram Youtube