Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA PETER RUSNÁK POŽEHNAL NOVÝ IKONOSTAS

29.06.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rudlov a zároveň 200. výročia od posviacky Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v obci navštívil v nedeľu 26.júna túto gréckokatolícku farnosť vladyka Peter Rusnák. Pri vstupe do chrámu ho privítal starosta obce Juraj Vasiľ a správca farnosti Marek Saraka tradičným spôsobom – chlebom a soľou. Vladyka Peter pred slávením svätej liturgie za prítomnosti hojného počtu veriacich, kňazov a ďalších pozvaných hostí posvätil nový ikonostas. Zdroj: GRKATPO | http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3700


Facebook Instagram Youtube