Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Potulný mních mal videnie Bohorodičky

01.07.2022 | Gréckokatolícky Magazín

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 276: Pútnické miesto Rafajovce privítalo biskupa. Dôvodom bola tradičná odpustová slávnosť ku cti chrámového sviatku. Uplynulo 30 rokov od znovuobnovenia Gréckokatolíckej charity v Prešove. Okrúhle jubileum si pripomenula Konferencia charity 2022.


Facebook Instagram Youtube