Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Prečo musíme v živote trpieť? - VLADYKA PETER RUSNÁK - HOMÍLIA / KÁZEŇ

02.07.2022 | Homílie

Milí diváci, prinášame Vám homíliu, ktorú pri príležitosti odpustovej slávnosti ku cti sv. Petra a Pavla predniesol Vladyka Peter Rusnák. Vychádzal z úryvku evanjelia, v ktorom Ježiš prisľubuje apoštolovi Petrovi, že mu dá kľúče od nebeského kráľovstva. Čo je ten kľúč? Čo je tým kľúčom v kresťanskom slova zmysle alebo v živote človeka?


Facebook Instagram Youtube