Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PÁPEŽOV ODKAZ UKRAJINSKÝM GRÉCKOKATOLÍCKYM BISKUPOM

13.07.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V posolstve Jeho Blaženosti Ševčukovi sa František obracia k biskupom zhromaždeným na synode v Poľsku a potvrdzuje svoju blízkosť ukrajinskému ľudu: „Nech je cirkev miestom, odkiaľ sa čerpá nádej“. Obraz použitý Františkom je dobre známy: pastier, ktorý je cítiť ovcami. Myšlienka, ktorá je pápežovi drahá a ktorú znovu navrhol aj ukrajinským gréckokatolíckym biskupom, ktorí sa od 7. júla do budúceho piatku schádzajú na synode v poľskom Przemysle. František ich predovšetkým uisťuje o svojich modlitbách a o svojej blízkosti k utrpeniu ukrajinského ľudu. František pripomenul pamiatku ľvovských mučeníkov, ktorú si pripomenul 27. júna – mučeníkov, ktorých Ján Pavol II. vyzdvihol na oltár v roku 2001 počas svojej cesty na Ukrajinu - a zdôraznil, že súčasné okolnosti konfliktu robia zrozumiteľnejšie okolnosti života kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, ktorí sa stali obeťami komunistického režimu. Pápež ďalej povzbudzuje ukrajinských gréckokatolíckych biskupov, aby „mali za cieľ dobro Cirkvi a každého veriaceho“. Cirkev je teda „miestom stretnutia a vzájomnej pomoci“, najmä pri sprevádzaní veriacich. Toto sprevádzanie František načrtol pri stretnutí s metropolitmi v Ríme v roku 2019, keď hovoril aj s vyšším arcibiskupom ukrajinských gréckokatolíkov, Jeho Blaženosťou Svjatoslavom Ševčukom. Pápež citoval kľúčovú pasáž z tejto reči v posolstve, ktoré teraz zaslal synode prebiehajúcej v Przemysli. Blízkosť pastierov k veriacim, povedal pri tejto príležitosti, „je kanálom, ktorý sa buduje deň za dňom a ktorý prináša živú vodu nádeje“. Buduje sa „stretnutie za stretnutím“, s kňazmi, „ktorí poznajú a berú si k srdcu starosti ľudí, a s veriacimi, ktorí si vďaka starostlivosti, ktorú dostávajú, osvojujú si hlásané evanjelium, ktoré im pastieri odovzdávajú“. František v závere posolstva vyzýva, aby cirkev „bola miestom, kde človek čerpá nádej, kde nájde vždy otvorené dvere, kde dostane útechu a povzbudenie“. Zdroj: TKKBS | https://www.tkkbs.sk/view.php?cislocl...


Facebook Instagram Youtube