Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Vladyka Cyril Vasiľ - ČO NÁM ZANECHALI SV. SEDMOPOČETNÍCI?

27.07.2022 | Pozvánka/Príhovor

Obetavosť, nezištnosť, pokora sedmopočetníkov, ochota vzdať sa kariéry, pohodlného a zabezpečeného života pre naplnenie Božieho povolania a pre službu iným… Stáli pri zrode samostatnej cirkvi na našom území, pri zrode našej kultúry a vzdelanosti – svätí sedmopočetníci. Kto to vlastne bol?


Facebook Instagram Youtube