Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Otec Andrej Škoviera - KTO BOLI SV. SEDMOPOČETNÍCI?

27.07.2022 | Pozvánka/Príhovor

V našom kalendári slávime svätých sedmopočetníkov 27. júla. Zaslúžili by si iste viac našej pozornosti a úcty, veď oni stáli pri zrode samostatnej cirkvi na našom území, pri zrode našej kultúry a vzdelanosti – svätí sedmopočetníci. Kto to vlastne bol?


Facebook Instagram Youtube