Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SLOVÁ PÁPEŽA V INDIÁNSKEJ FARNOSTI V EDMONTONE

27.07.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Po tichej modlitbe na cintoríne domorodého obyvateľstva Maskwacisu v kostole Sedembolestnej Panny Márie sa pápež prihovoril v areáli Bear Park Pow-Wow pred delegáciou indiánskych náčelníkov pochádzajúcich z celej krajiny. „Som tu,“ – uviedol – „pretože prvým krokom tejto kajúcej púte medzi vás je obnoviť svoju prosbu o odpustenie a povedať vám zo srdca, že som hlboko zarmútený: prosím o odpustenie za to, ako mnohí kresťania, žiaľ, podporovali kolonizátorskú mentalitu mocností, ktoré utláčali pôvodné obyvateľstvo. Napĺňa ma to bolesťou. Prosím o odpustenie za to, ako mnohí členovia Cirkvi a rehoľných komunít spolupracovali, aj formou ľahostajnosti, na projektoch kultúrneho ničenia a násilnej asimilácie zo strany vtedajších vlád, čoho vrcholom bol systém rezidenčných škôl.“ Boli to školy, ktoré chcela a financovala vláda, ale mnohé z nich prevádzkovali kresťanské cirkvi. Tisíce detí, ktoré boli odtrhnuté od svojich rodín, v nich trpeli „fyzickým a verbálnym, psychickým a duchovným zneužívaním“. Mnohí tam našli smrť na následky nedostatočnej hygieny a chorôb. Už vtedy, napriek historickej a kultúrnej podmienenosti, bolo možné rozpoznať a pochopiť, že tradície pôvodných obyvateľov treba prijať, nie ich likvidovať; že vieru treba predkladať uprostred rôznych pôvodných kultúr a nie ju vtláčať ničiac tieto kultúry. Prejavy násilia, za ktoré boli kresťania zodpovední počas stáročí, už boli odsúdené svedectvom Ježiša, ktorý učil milovať, nie nenávidieť, a zostal bezbranný na kríži ako nevinná obeť, zdieľajúc bolesť všetkých obetí dejín. Preto je správne prosiť o odpustenie a robiť to s postojom pokory a načúvania, s vedomím, že existujú rany, na ktorých zacelenie nepostačujú ani stáročia, ako to ukazujú slová pôvodných obyvateľov Kanady. Tvárou v tvár tým, ktorí potvrdzujú, že si ešte stále nesú na svojom tele bolesť z toho, čo sa udialo, tým, ktorí stratili svojich blízkych a ani nevedia, kde sú pochovaní, možno len zostať v mlčaní, modliť sa, počúvať, objať a prosiť o odpustenie. Ako nás tomu učí vekom pokročilý pápež na vozíčku. Zdroj: TKKBS | https://www.tkkbs.sk/view.php?cislocl...


Facebook Instagram Youtube