Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Pápež mimo programu zašiel do charitatívneho centra sv Alfonza v Québecu

29.07.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Mimoriadnu odbočku urobil Svätý Otec vo štvrtok 28. júla pri návrate z Národnej svätyne sv. Anny de Baupré, kde dopoludnia slávil svätú omšu za zmierenie. Cestou na obed, ktorý ho čakal na arcibiskupstve, sa zastavil v Centre pohostinnosti a spirituality Bratstva sv. Alfonza (Fraternité St Alphonse). Zdroj: TKKBS | https://www.tkkbs.sk/view.php?cislocl...


Facebook Instagram Youtube