Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V Trenčíne skončilo Národné stretnutie mládeže

03.08.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Národné stretnutie mládeže sa konalo od 28. do 31. júla v meste Trenčín, preto dostala názov T22 – prvé písmeno označuje miesto stretnutia a dvojčíslie 22 pripomína rok, v ktorom stretnutie bolo. Hlavným mottom T22 bol výrok z Evanjelia podľa Lukáša: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39) Ústredným motívom bolo slovo „vstať“, ktoré sprevádzalo mladých počas celého stretnutia. Zdroj: TKKBS informoval Mediálny tím T22 / Filoména Ághová Viac sa dozviete tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cislocl...


Facebook Instagram Youtube