Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Trnavská farnosť prežila detský tábor v Bojničkách

04.08.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Trnavská gréckokatolícka farnosť sv. Lukáša pod vedením o. Mariána Sabola a manželky Zuzany usporiadala koncom júla detský farský tábor, ktorý sa konal v Diecéznom centre pre mládež (trnavskej arcidiecézy) Archa v Bojničkách. Témou tábora bolo motto „Si výnimočný“ a to podľa rovnomennej knihy Maxa Lucado. Zdroj: GRKATBA | https://grkatba.sk/trnavska-farnost-p...


Facebook Instagram Youtube