Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V Čirči počas odpustovej slávnosti udelil vladyka Peter Rusnák diakonské svätenie

02.09.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V dňoch 27. a 28. augusta sa na Mariánskej hore v Čirči konala archieparchiálna odpustová slávnosť sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Program slávnosti začal už v sobotu posvätením vody pri prameni a modlitbou posväteného ruženca. Vrcholom sobotňajšieho dňa bola svätá božská liturgia, ktorú slávil a slovom veriacich povzbudil archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Nedeľný program odpustovej slávnosti na hore začal modlitbou sv. ruženca. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu slúžil za účasti mnohých kňazov vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. Vo svojej homílii vladyka Peter pozval veriacich k neustálemu životu v spoločenstve s naším nebeským Otcom. Pri svätej liturgii prijal z rúk vladyka Petra diakonské svätenie bohoslovec Peter Rusnák z Ďačova. Mariánsku horu počas víkendu navštívilo množstvo pútnikov z celého okolia, ktorých ani dážď neodradil od oslavy Presvätej Bohorodičky a Trojjediného Boha.


Facebook Instagram Youtube