Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

POSVIACKA IKONY KLOKOČOVSKEJ BOHORODIČKY

05.09.2022 | Zo života gréckokatolíkov

MOZAIKA PRIEKOPA - Úryvok z modlitby ku Klokočovskej ikone: Dobrotivá, láskavá a milosrdná Matka, Presvätá Bohorodička, už po stáročia veriaci ľud uctieva s láskou tvoju ikonu na posvätnom mieste, kde kedysi zázračne slzila. V tých slzách na ikone sme spoznali dôvernú blízkosť, súcit, posilu, láskavú starostlivosť, opateru a nehu pravej Matky. Práve dnes na tejto slávnosti by som sa chcel ako Váš duchovný otec poďakovať všetkým, ktorí svojou pomocou prispeli k realizácií tohto diela a skrášlení jeho okolia V tento deň sme slávili odpustovú slávnosť a pripojili sme ku gratulácií k narodením, ktoré oslávil vladyka Milan: Drahý vladyka Milan, Dnes je váš veľký deň a je nám veľkou cťou, že môžeme byť v tejto významnej chvíli vášho života vo vašej blízkosti. V mene svojom a veriacich našej farnosti vám vyprosujeme hojnosť zdravia a Božích milostí, pokoja, trpezlivosti, láskavosti a múdrosti. Nech Pán Boh a naša presvätá Bohorodička Panna Mária, sprevádzajú každý váš krok a dajú veľa pevného zdravia a vitality do ďalších rokov. Nech vaše krásne slová a hlboká pravda dokážu zapáliť oheň v našich srdciach, aby si každý vstúpil do svojho svedomia a vaše slova zobral nielen k srdcu ale i mysle a podľa toho aj konal v láske ako pravý kresťan. Nie ako pokrytec alebo farizej. Z vašich očí vyžaruje láska a pravá otcovská milota. Ďakujeme Pán Bohu, že STE a že ste našim láskavým otcom. Ďakujeme Bohu za všetky chvíle prežité s vami, za všetky vaše požehnania, ktoré stále udeľujete A preto vám aj dnes z príležitostí Vašich 65. narodenín, chceme ešte raz popriať všetko najlepšie do ďalších dní Vášho života a zveriť vás pod vaše biskupské heslo "Hľa tvoja Matka." K nášmu vinšu k narodeninám pripájame modlitby za vás a na vaše úmysly. Mnohaja i blahaja lita Vladyka. Ďakujem všetkým, ktorí ste prijali pozvanie. Nech Vás Boh žehná.


Facebook Instagram Youtube