Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

FARSKÝ DEŇ VO SVITE

15.09.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V sobotu 10.09.2022 sa v gréckokatolíckej farnosti pod Tatrami uskutočnil farský deň pod vedením o. Martina Snaka, správcu farnosti. Pre dospelých ako aj pre deti bol pripravený animačný program. Spoločný čas nám spríjemnila spevom ľudová hudba Bystrianka zo Svitu. Na farskom dni sa zúčastnila aj primátorka mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová. Spoločne sme sa modlili moleben k presvätej Bohorodičke pred ikonou Matky ustavičnej pomoci a tak si vyprosovali ustavičnú ochranu a blízkosť Božej Matky. Zdroj: GRKATPO


Facebook Instagram Youtube