Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: VLADYKA CYRIL VASIĽ: O boháčovi a Lazarovi

23.10.2022 | Evanjelium na dnes

Milí diváci, v dnešnú nedeľu, kedy spoločnosťou rezonuje otázka spravodlivosti a odplaty za úmyselne spáchané zlo, sa nám prihovára vladyka Cyril Vasiľ s podobenstvom o boháčovi a Lazarovi. Pokiaľ siaha ľudská spravodlivosť?


Facebook Instagram Youtube