Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Myslíme si, že poznáme Božie úmysly - VLADYKA PETER RUSNÁK – HOMÍLIA / KÁZEŇ

26.10.2022 | Homílie

Pri príležitosti sviatku sv. Jakuba sa nám počas slávenia starobylej liturgie prihovoril vladyka Peter Rusnák. Máme tendenciu súdiť ostatných a od Boha stále niečo očakávame. Vari si myslíme, že poznáme Božie úmysly?


Facebook Instagram Youtube