Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Rodinná modlitba 1 / ZO ŽIVOTA GRÉCKOKATOLÍKOV

27.10.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Aká by mala byť veriaca rodina? A je vôbec potrebné sa s deťmi modliť? Na tieto a na mnohé ďalšie otázky odpovie rodina Cinkaničovcov.


Facebook Instagram Youtube