Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Na akom mieste Boh prebýva medzi ľuďmi? - OTEC RASTISLAV ČIŽIK – HOMÍLIA / KÁZEŇ

14.11.2022 | Homílie

Milí diváci, prinášame Vám homíliu, v ktorej sa o. Rastislav Čižik zamýšľa nad prítomnosťou Boha v našich životoch. Vidíme, že Boh vstúpil do nášho života alebo ostáva náš chrám prázdny?


Facebook Instagram Youtube