Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PROJEKT CERKOV S MOLODYMA

23.11.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V rámci projektu Cerkov s molodyma sa na internátoch Technickej univerzity v Košiciach v zimnom semestri uskutočnili už dve duchovno-vzdelávacie akcie. O.Z. molody. Rusyny sa zameriava na udržiavanie rusínskej kultúry, jazyka a tradícií medzi mladými ľuďmi, no taktiež aj na rozvíjanie duchovného života, ktorý k rusínskej národnosti a kultúre neodmysliteľne patrí. Zdroj: GRKATKE | https://www.grkatke.sk/aktualita/2022...


Facebook Instagram Youtube