Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Čo urobíme s poslednou hodinou života? - OTEC PETER IĽKO - HOMÍLIA / KÁZEŃ

02.12.2022 | Homílie

Prečo sa nechceme podobať Bohu? Prečo chceme my mať hneď všetko a zaraz? Aj nad tým sa vo svojej kázni zamýšľa otec Peter Iľko.


Facebook Instagram Youtube