Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VIANOČNÁ DUCHOVNÁ PRÍPRAVA PRE DETI (4) - Štvrtá katechéza na obdobie Filipovky

12.12.2022 | Vianočná duchovná príprava pre deti

Koľko sa človeku stačí modliť, aby sa jeho modlitby naplnili? A dokážeme sa modliť tak, aby nás Pán vypočul? Sila modlitby má nekonečnú moc, rovnako ako Božia láska.


Facebook Instagram Youtube