Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VIANOČNÁ KOLEDA - Zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a archimandrita Jaroslav Lajčiak

21.12.2022 | Spevy

Milí diváci, vypočujte si nádhernú vianočnú koledu v podaní archimandritu Jaroslava a Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.


Facebook Instagram Youtube